Stap Web
Image default
Financieel

Pensioen voor vrije beroepsbeoefenaren

Beroepspensioenfondsen zijn pensioenuitvoerders die een beroepspensioenregeling uitvoeren voor vrije beroepen zoals dierenartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en notarissen. Ze hebben allemaal gemeen dat ze een vrije beroepsbeoefenaar zijn. De verplichtstelling zorgt ervoor dat er onderling geen concurrentie plaatsvindt op pensioengebied. Voorwaarde is wel dat de deelnemers in overwegende mate zelfstandig ondernemer zijn. Dat houdt in dat de ondernemers voor minimaal 55% vertegenwoordigd moeten zijn. 

Deelnemers in overwegende mate zelfstandig

Dat de ondernemers niet meer oververtegenwoordigd zijn is door een veranderende arbeidsmarkt niet vreemd. Fysiotherapeuten en dierenartsen halen deze grens al 10 jaar niet meer echter toch blijft de verplichtstelling voor iedereen in stand. Daar is niet iedere zelfstandig werkende dierenarts het mee eens. Hij moet met een collectieve regeling meedoen terwijl hij zelf misschien op een andere manier een pensioen kan opbouwen dat beter aansluit op zijn wensen. Er zijn immers buiten de verplichtstelling om genoeg alternatieven die wel voor maatwerk kunnen zorgen. Zoals een bankspaarrekening, beleggingsrekening, lijfrente, participaties in andere bedrijven (spreiding). 

Van maatwerk is geen sprake

De Staatssecretaris van SZW houdt de verplichtstelling in stand ondanks de verschuiving van de verhouding van ondernemers en werknemers. Dit doet hij omdat hij anders bang is dat het aantal ondernemers dat niets of te weinig pensioen opbouwt groeit. Het in stand houden van de verplichtstelling voorkomt een witte vlek. Een witte vlek houdt in dat er helemaal geen pensioen wordt opgebouwd. Dat is zeker niet de bedoeling. 

Als u een advies op maat wenst, ook al is er een verplichtstelling van toepassing, gebruik wil maken van de geboden afwijkingen ben ik u graag van dienst. Ik bedien de ondernemers die buiten de kaders denken en eigenlijk een verplichtstelling niet nodig hebben. Laten we samen een plan maken, want daar begint het allemaal mee.

Meert lezen over dit onderwerp? Voor u is er het artikel: Beroepspensioenfondsen