Stap Web
Image default
Business / Employment

Wanneer schakel je de arbodienst in?

Bijna elk bedrijf of organisatie krijgt er wel mee te maken dat er een werknemer ziek wordt. Wanneer de werknemer voor 1 dag of enkele dagen ziek is, is er niks aan de hand. Maar zodra deze voor langdurig ziek raakt komt het bedrijf in aanraking met de arbodienst. De vraag die vaag gesteld wordt is wanneer je een arbodienst moet inschakelen. Een arbodienst inschakelen is verplicht zodra je start met een bedrijf waar personeel in dienst is. Het is dan verplicht om een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst of een zelfstandig geregistreerde bedrijfsarts. Ook dient een arbodienst ingeschakeld te worden als een werknemer langdurig ziek blijft. Het is volgens de wet verplicht dat de bedrijfsarts in de zesde ziekteweek contact opneemt met de zieke werknemer. De bedrijfsarts stelt dan samen met de werkgever en werknemer in kwestie een plan van aanpak op. Hoewel er meestal pas contact opgenomen wordt met de arbodienst bij langdurige ziekte is het wel aan te raden om eigenlijk direct al contact op te nemen met de arbodienst of bedrijfsarts. Dit heeft als voordeel dat de ziekmelding direct al in goede banen geleid kan worden wat op het lange termijn kan helpen in het preventie plan. Naast deze gevallen kan een arbodienst ook ingezet worden voor het opstellen van een verzuim preventieplan of een verzuimanalyse van de organisatie. Een arbodienst kan bijvoorbeeld de re-integratieprojecten en verzuimbegeleidingtrajecten van langdurig arbeidsongeschikten verzorgen. Vergelijk de arbodienst vooral niet met outplacementbureaus. De arbodienst gaat na of alle regels volgens de wetgeving opgevolgd worden, daar waar de outplacementbureaus ondersteunen tussen conflicten van werkgevers en werknemers. Ook bieden ze hulp bij reorganisaties, ziekte of wanneer de loopbaanwensen van de werknemer niet meer passen bij de werkgever. Door outplacement krijgt de werknemer een nieuwe baan of hij/zij besluit om eigen ondernemer te worden en wordt hierbij begeleid.

https://loopbaannederland.nl/