Stap Web
Image default
Bedrijven

Wat houd een omgevingswet in?

Misschien heeft u het wel eens ergens gelezen maar weet u niet wat dit inhoud. Een omgevingswet bundelt, moderniseert en versoepeld regels voor ruimtelijke projecten. Het gaat hier vooral om wet- en regelgeving van bouwen, milieu, water, ruimtelijk ordening en natuur. Deze wet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Door de omgevingswet worden bepaalde sites vervangen waar aannemers, ondernemers en omwonenden een vergunning kunnen aanvragen. Dus eigenlijk zorgt 1 wet onder 1 loket voor 1 procedure. De 26 weken worden dan ook verminderd naar 8 weken. Met de omgevingswet kun je ook meedenken over grote bouwprojecten in uw omgeving. De participatie bij de omgevingswet is een verplicht onderdeel in 2022.

Kerninstrumenten van de omgevingswet 2022

Regels die zijn opgesteld door het rijk en provincies zijn het eerste kerninstrument die van belang zijn. Daarna volgt een omgevingsvisie, hierbij wordt gekeken naar hoe een ruimte in een gemeente eruit moet zien. Door deze visie kan er gekeken worden naar een omgevingsplan. Het plan is dus de uitvoering van de visie. Dan heb je ook een omgevingsvergunning, op het moment dat het plan duidelijk is kunnen burgers vergunningen aanvragen voor nieuwe initiatieven aan te vragen. Dan komen alle aspecten van een project samen in een omgevingsprogramma. De laatste fase is het projectbesluit, hier kijk de gemeente of er nog eventuele aanpassingen moeten komen.

Participatie

De overheid bevorderd omgevingswet participatie en wilt graag dat burgers en ondernemers goed betrokken worden bij ontwikkeling van hun directe leefomgeving. Dit houd in dat de bevolking een actieve deelname heeft in hun omgeving. Bij participatie wordt er altijd gesproken over een subject en object. Een subject is bijvoorbeeld de bevolking die deelneemt aan het object (de omgevingswet).

https://www.gemeentepeiler.nl/omgevingswet-participatie/