Stap Web
Image default
Business / Employment

Groeneveld GDW

Groeneveld GDW kan uitkomst bieden wanneer je worstelt met het incasseren van openstaande rekeningen. Voor veel bedrijven die failliet zijn gegaan, geldt dat de oorzaak ligt in het niet of te laat ontvangen van betalingen door klanten en opdrachtgevers. Zo ontstaat er een gebrek aan liquide middelen. Veel startende bedrijven beschikken niet over een dusdanige financiële buffer waarmee ze het een poosje kunnen uitzingen wanneer betalingen niet binnenkomen. Dat resulteert dan in het moeten stopzetten van projecten en het niet kunnen betalen van leveranciers. Hiermee benadelen ze op hun beurt onbedoeld ook weer andere ondernemers. Uit onderzoek is gebleken dat er vaak te lang wordt gewacht met het nemen van de juiste actie. Als ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf wil je je vooral kunnen richten op het ondernemerschap. Achter je geld aan moeten zitten kan een frustrerende en tijdrovende bezigheid zijn. Groeneveld GDW kan dit uit handen nemen, en ervoor zorgen dat achterstallige betalingen alsnog worden geïncasseerd. Dat is namelijk de specialiteit van Groeneveld GDW. Groeneveld GDW staat voor een doelgerichte en menselijke manier van incasseren. Deze twee gaan namelijk hand in hand. Men opereert daarmee binnen de mogelijkheden van de wet en heeft alle nodige bevoegdheden.

Groeneveld GDW doelgericht en menselijk

Groeneveld GDW neemt een vordering uit handen en tracht daarmee een openstaand bedrag te incasseren. Voordat je besluit om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, is het van belang om te weten hoe zo’n traject werkt, en waarin het kan resulteren. Bij Groeneveld GDW bestaat het incassotraject uit 4 stappen. Dat zijn pre-incasso, minnelijke incasso, gerechtelijke incasso en executie. Groeneveld GDW beschikt over de kennis, de middelen en bevoegdheden om een dergelijk traject succesvol doch integer af te handelen. In de meeste gevallen komt het gelukkig niet tot een executie, simpelweg omdat een debiteur dit koste wat kost wil voorkomen.

Effect

Groeneveld GDW weet dat het kan vertrouwen op het effect dat het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder heeft op mensen. Ondernemers en mensen in het algemeen zijn zich bewust van de middelen en mogelijkheden die een gerechtsdeurwaarder tot zijn beschikking heeft. Niet betalen kan dan verstrekkende gevolgen hebben. Groeneveld GDW weet vaak tot een betalingsafspraak te komen waarbij het volledige bedrag wordt geïncasseerd. Heb je problemen met het innen van een betaling, neem dan contact op met Groeneveld GDW.