Stap Web
Image default
Business / Employment

Tips voor medewerkers in de zorg

Er wordt veel gevraagd van een medewerker in de zorg. Zo heb je weleens te maken met agressie bij dementie of ziekte.  In dit artikel staan een aantal tips om het werk eenvoudiger te maken. Het zijn vijf tips waarmee je de zelfredzaamheid van je cliënt kunt vergroten.

 

Geven van het juiste voorbeeld

Je kunt de zeggenschap over het leven en de zorg zoveel mogelijk laten bij de cliënt. Dit is ook zelfredzaamheid. Wanneer je zorgverlener bent kun en hoef je niet alles te doen. Je kunt ook anderen inschakelen. Een voorbeeld is een ouderenadviseur of ergotherapeut. Er is veel agressie op de wereld. Als voorbeeld zijnde hoor je je ook niet agressief te gedragen. Wanneer je te maken krijgt met agressie is het ook niet leuk. Wat je hiertegen kunt doen leer je in een agressie cursus.

 

Kiezen van een cliëntgroep of werkwijze

Zelfredzaamheid is al snel vaag en abstract.  Je kunt het concreet met elkaar maken. Zo kun je een cliëntgroep of werkwijze kiezen waarmee je vervolgens aan de slag gaat op een concrete manier. Je kunt denken aan thema’s zoals motiverende conversaties of het aan- en uitdoen van steunkousen.

 

Het bespreken van zelfredzaamheid

Het blijkt dat veel zorgverleners graag zorgen en doen. Zij vinden het lastig om cliënten meer zelf te laten doen. Je kunt dit bespreken in een team. Zo kun je je afvragen wat jullie verstaan onder het woord zelfredzaamheid. Denkt iedereen er hetzelfde over?

 

Het beoordelen van welke benadering het best past bij de cliënt

Het is een goede zaak wanneer je probeert in overleg met de cliënt (en familie) te achterhalen wat voor hem belangrijk is en waarom dit zo is. Je kunt op drie manieren werken aan de zelfredzaamheid van een cliënt. De eerste manier is het aanpassen van de omgeving. Zo kun je de woning aanpassen en hulpmiddelen inzetten. De tweede manier is het leren aan de cliënt om dingen zelf te doen. Ten slotte kun je de motivatie van de cliënt versterken. Het is soms moeilijk om zelfredzaam te zijn, wanneer het leven voor de cliënt van weinig betekenis is. Jee kunt samen met de cliënt op zoek naar iets wat de cliënt weer zin geeft in het leven.

http://zelfsterk.nl