Stap Web
Image default
Business / Employment

Incassobureau Utrecht helpt

Incassobureau Utrecht helpt u nadat u dat heerlijke gevoel van het uitschrijven van een factuur weer prompt vergeten bent omdat uw klant deze (weer) niet betaalt. Helaas zijn er altijd klanten die om verschillende redenen hun rekeningen niet betalen of er veel tijd voor nodig hebben. Het is belangrijk voor alle bedrijven om betaald te worden voor geleverde diensten of goederen, maar vooral voor bedrijfseigenaren is het belangrijk dat de betalingen op tijd worden nagekomen.

Al de juiste voorbereiding geen vruchten afwerpt: incassobureau Utrecht

Incassobureau Utrecht Incassonet, wijst haar klanten er geregeld op dat een klantrelatie in de toekomst past echt begint met een overeenkomst. Zeker niet met een (onbetaalde) factuur. Klant & verkoper/dienstverlener komen overeen wat er geleverd of gedaan moet worden en welke tegenprestatie (bijv. betaling) door de klant moet worden geleverd. Concreet kan dit eenvoudigweg door middel van een mondelinge overeenkomst, een bestelling in een online shop of in een gedetailleerd contract – in de meeste gevallen is er geen regeling over hoe dit moet gebeuren. Dat is goed en slecht tegelijk. Het brengt flexibiliteit en de vrijheid om te werken zoals u dat wilt. Het nadeel hiervan is dat men in de verleiding komt om de afspraken vrij losjes en informeel (bijv. mondeling) te maken.

Wat kunt u zelf doen voor een optimale voorbereiding?

Om het risico van wanbetaling tot een minimum te beperken, moet u een duidelijke en ondubbelzinnige overeenkomst met uw klanten sluiten en deze schriftelijk vastleggen. Dat helpt op twee manieren. Enerzijds is het dus voor beide partijen volstrekt duidelijk welke rechten en plichten er bestaan. Vooral bij mondelinge overeenkomsten bestaat het gevaar dat één partij iets verkeerd begrijpt of een deel van de overeenkomst vergeet. Aan de andere kant, in geval van niet-betaling met een schriftelijke overeenkomst, heeft u veel betere mogelijkheden, bijvoorbeeld in gerechtelijke procedures, of door de vordering te verkopen aan Incassonet. Een schriftelijke overeenkomst moet worden aangepast aan uw bedrijf, er is niet één contract dat alles dekt. Een dergelijk contract kan je zelf maken, of laten opstellen door een advocaat, een modelcontract gebruiken en dat aanpassen.

Gaat het onverhoopt (toch) fout, neemt u dan zeker contact op met de professionals van Incassonet. Voor meer informatie bezoek de website of bel van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur met 088 244 1111.