Stap Web
Image default
Business / Employment

Prijszenslag in de re-integratiebranche

Re-integratie is hot. Want wie een beetje thuis is in de re-integratiesector weet dat er ruim 800 re-integratiebureaus in Nederland actief zijn. Samen vissen zij in dezelfde vijver en dus proberen ze allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Laten we wel zijn: eigenlijk doen we allemaal hetzelfde maar we noemen of omschrijven het anders en daarin concurreren we met elkaar. Vroeger kostte een beetje traject ergens tussen 4500,- en 6000,- Euro. Tegenwoordig kun je dat niet meer vragen. Trajecten worden nu al te koop aangeboden tegen dumptarieven en werkgevers maken daarvan graag gebruik.

Re- integratietraject wordt budgetafhankelijk

Er bestaan al re-integratiebedrijven die bij hun diensten een zogenaamde tablet aanbieden. De cliënt kan op die tablet geweldige dingen doen maar dat geldt alleen voor cliënten die een budget boven de 4000 Euro ter beschikking hebben. Wat je ook ziet is dat er trajecten worden aangeboden die in tarief oplopen. Je krijgt dus voor meer geld, meer dienstverlening. Daarmee maak je de kwaliteit/ inhoud van een traject budgetafhankelijk. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling.

Eigenlijk kun je stellen dat de dumpbureaus de zaak geen goed hebben gedaan, de prijzen zijn daardoor gezakt. Als het gaat om outplacement dan kan ik daar wel inkomen. Outplacement is altijd al overgoten geweest met een sausje van exclusiviteit. Volkomen onterecht overigens. Re-integratie daarentegen is dus noodgedwongen steeds goedkoper geworden terwijl het vak oneindig veel moeilijker is dan dat het begeleiden van outplacementkandidaten.

Voor bureaus die weinig te bieden hebben en eerder aan het avonturieren zijn dan dat zij serieus cliënten begeleiden is er in de prijzenslag niets verloren. Echter de goede bureaus worden nu min of meer gedwongen om mee te doen in de prijzenslag. We moeten dus met elkaar goedkoper werken terwijl het speelveld steeds ingewikkelder wordt. Denk hier bijvoorbeeld aan de rigide werkwijze van het UWV en ook aan het gegeven dat re-integratie tweede spoor voor veel werkgevers een ondergeschoven kindje is waarvoor zij liever niet al te veel willen betalen. Nu vind ik dat bedragen boven de 4500,- Euro voor een traject veel te hoog zijn. Dat wil zeggen: voor een standaard traject. Aan Ingewikkelde trajecten mag best een hoger prijskaartje hangen je hebt daar namelijk goede mensen voor nodig en die kosten geld.

 Sybren Dijkstra is re-integratiedeskundige bij Werkcontact Re-integratie & Outplacement

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl