Stap Web
Image default
Business / Employment

Wat mag je verwachten van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan diverse problemen aan het licht. Stel je hebt te kampen met een burn-out, dan nog kan het mogelijk zijn om bij dezelfde werkgever te blijven werken. Eventueel in een iets lagere functie of door aangepaste werkzaamheden te accepteren. Als je het echt niet ziet zitten om in je oude functie terug te keren nadat je een tijdlang ziek thuis hebt gezeten, kan dat tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek aangekaart worden. Samen wordt er dan bekeken welke mogelijkheden er voor je zijn bij dezelfde werkgever in dezelfde functie of in een andere functie, of eventueel bij een andere werkgever.

Ook een werkgever is gebaat bij een arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft geen invloed op je relatie met je werkgever. Ook je werkgever zal volledige medewerking (moeten) verlenen. Een goede relatie met je werkgever wil je natuurlijk te allen tijde behouden. Dat werkt in ieders voordeel. Zowel je werkgever als jij als medewerker hebben er absoluut niets aan wanneer een en ander in een conflictsituatie uitmondt. In zo’n situatie zijn alleen maar verliezers te betreuren.  En dat wil je natuurlijk van beide kanten voorkomen, dat is voor niemand fijn en zeker niet bevorderlijk voor de toekomst.

 

Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt je vertrouwen te houden

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek kan er van alles aan je gevraagd worden. De arbeidsdeskundige van ADXpert is in het kader van zorgvuldigheid verplicht om ook een 1 op 1 gesprek met jou te hebben. Vaak is het medisch dossier ook bij een arbeidsdeskundige bekend. Tijdens gesprekken met je werkgever en met jou kan er duidelijkheid komen in de mate van de belemmeringen die je hebt om je oude werk naar behoren uit te kunnen voeren. Wanneer die belemmeringen eenmaal duidelijk zijn, kan gerichter gezocht worden naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend zal zijn. Het laatste wat je namelijk wilt is in een uitkeringssituatie terecht te komen. Dat is verre van bevorderlijk voor je cv of je eigenwaarde. ADXpert staat ingeschreven bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en ze hebben zich te houden aan de opgestelde gedragscode. Daarmee heb je als medewerker de zekerheid dat jouw gesprekken met een arbeidsdeskundige vertrouwelijk is en als zodanig behandeld wordt.